Työnohjaus

Työnohjaus on tärkeä osa koulutus- ja oppimisprosessia, ehkä tärkein tekijä ammatinharjoittajan ammatillisessa kehittymisessä. Se on avain käytännön oppimiseen, missä kasvu tapahtuu peilaamalla teoriaa koulutettavan/työnohjattavan käytännön elämän esimerkkeihin.


Opi asiakaskokemuksista ja kehitä taitojasi

Transaktioanalyysia (TA), vuorovaikutuksen ja kommunikaation mallia, käytetään yleisesti mm. hoitotyön, terapian, ohjauksen, koulutuksen ja johtamisen työnohjauksessa. Työnohjauksen tarkoitus on auttaa ja tukea työnohjattavaa oppimaan kokemuksistaan asiakkaidensa kanssa, kehittää hänen taitojaan ja itseluottamustaan sekä varmistaa turvallinen ja eettinen toiminta.

TA Instituutti tarjoaa yksilöllistä ja ryhmässä tapahtuvaa työnohjausta viihtyisässä toimistossamme Helsingin keskustassa. Tarvittaessa voimme tulla myös työpaikallenne tai järjestää TYKY-päiviä yrityksellenne.

Työnohjaus filosofiamme perustuu TA-filosofiaan

Työnohjauksessa on tärkeää ylläpitää positiivista ja molemminpuolisesti arvostavaa suhdetta, joka koskee työnohjaajaa, työnohjattavaa ja asiakasta/asiakkaita – Minä olen OK – Sinä olet OK – Hän/He (asiakas/potilas) on/ovat OK. Keskeistä TA-filosofiassa on myös ajatus asiakkaan/työnohjattavan henkilökohtaisesta vastuusta ja autonomiasta:

1) Sitoutuminen selkeästi määriteltyyn suhteeseen, jossa on yhteinen jaettu vastuu oppimisprosessista.
2) Sitoutuminen avoimeen kommunikaatioon.

Työnohjaussuhde on keskeisenä tekijänä työnohjauksessa. Työnohjaus on molempien osapuolien välinen luova prosessi. Tässä prosessissa sekä työnohjattava että työnohjaaja oppivat ja luovat uutta tietoa yhdessä keskustelun ja työnohjaussuhteensa kautta. Tämän tuloksena työnohjattava luo työnohjaajan avulla ”kartan”, jonka merkitys on joko näyttää, miten olet päätynyt siihen, missä olet nyt tai miten pääset sinne, minne haluat. TA on loistava ja käyttökelpoinen väline tässä prosessissa. Transaktioanalyysin käsitteet ja menetelmät – kuten minätila-malli, elämänasemien-malli, vuorovaikutuksen tutkiminen, peli-analyysi, käsikirjoitus- ja käsikirjoitustunne-analyysi – tarjoavat käytännöllisen, todennettavissa olevan metodologian työnohjaukseen.

TA Instituutin koulutusohjelmiin osallistuville ryhmätyönohjaus kuuluu koulutusprosessiin. Tarjoamme työnohjausta myös muita viitekehyksiä työssään käyttäville.

HINNASTO:

• Yksilötyönohjaus: 45 min / 95 €
• Ryhmätyönohjaus: alk. 1,5 h / 260 € – hinta määräytyy ryhmän koon mukaan.

Työnohjauspalkkioihin lisätään alv. (24%), ellei kyseessä ole terveydenhuollon työnohjaus.

KYSY LISÄÄ, OTA YHTEYTTÄ: info@transaktioanalyysi.fi, p. 050 562 3080

Top