Opiskelijoiden palautetta kaksivuotisen TA 202 koulutusohjelman jälkeen:

”TA koulutus on parantanut itsetuntemustani ja vuorovaikutustaitojani”.

”TA on antanut perspektiiviä ja ymmärrystä omaan elämääni, auttaen tunnistamaan myös oman elämäni käsikirjoitusta.”

”Omien ajatusten muuttuminen tämän koulutuksen aikana sekä omaan elämään liittyvän ymmärryksen lisääntyminen ovat olleet palkitsevia. Itsensä ymmärtämisen ja hyväksymisen kautta on mahdollista hyväksyä ja ymmärtää muita.”

”On ollut mielenkiintoista tutkia itseään mistä minätilasta käsin kulloinkin toimin vuorovaikutussuhteissa. Minkälaiset asiat ja minkälaiset ihmiset saavat minut luisumaan eri minätiloihin. Tämän huomioiminen on auttanut minua todella paljon pysymään aikuisuudessa.”

”Ymmärrän itseäni ja käyttäytymistäni nyt paljon selkeämmin. Ymmärrän myös muita ihmisiä paljon paremmin ja heidän käyttäytymiselleen on selitys.”

”Asiakkaani ovat olleet todella ”hämmästyneitä” ja vaikuttuneita, kuinka minätila-malli on avannut heille aivan uudenlaisen ymmärryksen itsestään.”

”Käytän luokassa sopimuksia niin, että oppilaat itse kirjoittavat luokan käytöskoodiston käyttämättä kieltolauseita. He allekirjoittavat sopimuksen ja sen toteutumista seurataan yhdessä. Olen myös teettänyt kahdenvälisiä sopimuksia lasten kanssa ongelmatilanteissa. Sopimukset ovat toimineet lasten kanssa erinomaisesti.”

”On helpottavaa ymmärtää olevansa OK.”

Transaktioanalyysin kaksivuotinen syventävä koulutusohjelma TA 202 pyörii nonstoppina.
Koulutusohjelmaan voi liittyä missä vaiheessa tahansa, siihen on jatkuva haku.
Lue lisää: http://www.transaktioanalyysi.fi/koulutus/TA-koulutusohjelma

 

Top